• Thanh toán trực tiếp tiền mặt.
  • Thanh toán khi nhận được hàng (COD) chỉ áp dụng cho khách hàng tại Đà Nẵng
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản