THI CÔNG TỦ QUẦN ÁO THEO YÊU CẦU

3 BƯỚC HOÀN THIỆN

01.

LỰA CHỌN VẬT LIỆU VÀ THIẾT KẾ

    • Lựa chọn gỗ và màu sắc
    • Mô tả nhu cầu lưu trữ
    • Đo đạc diện tích lắp đặt
02.

ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ

    • Thay đổi vị trí ngăn
    • Thay đổi màu sắc
    • Thêm phụ kiện
03.

THI CÔNG HOÀN THIỆN

     • Hẹn lịch lắp đặt
     • Thi công hoàn thiện

Lựa chọn vật liệu và lên thiết kế

Điều chỉnh thiết kế và chia ngăn

 Thi công hoàn thiện

4
5
2

Lựa chọn vật liệu và lên thiết kế

Điều chỉnh thiết kế và chia ngăn

 Thi công hoàn thiện

z4800723460448_2d0bf99c0f6baff14797dced0d88c852
0c77febc26ebbafd704ff1877a3adb6f

BẢNG GIÁ THI CÔNG